برچسب: یادم باشد

  • یادم باشد

    یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بربخورد نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد خطی ننویسم که آزار دهد کسی را . یادم باشد که روز و روزگار خوش است و تنها دل ما دل نیست . یادم باشد سنگ خیلی تنهاست ….. یادم باشد زندگی را دوست دارم . یادم باشد هرگاه ارزش زندگی…