برچسب: کمک به مدرسه

  • کمک به مدرسه

    از وقتی که یادمه دقیقاً از ۷ سالگی از اولین روزی که پامو گذاشتم مدرسه ، مدرسه دولتی همیشه اینو میشنیدم که میگفتن دریافت مبالغی به عنوان کمک به مدرسه هنگام ثبت نام و طی تحصیل توسط مدارس دولتی غیرقانونیه و این مدارس بودجه خودشون رو دارن و…