برچسب: چند نفرو دوس نداری

  • چند نفرو دوس نداری

      معلم یک کودکستان به بچه های کلاس گفت که می خواهد با آنها بازی کند. او به آنها گفت که فردا هر کدام یک کیسه پلاستیکی بردارند و درون آن به تعداد آدمهایی که از آنها بدشان می آید سیب زمینی بریزند و با خود به کودکستان بیاورند.