برچسب: پیچیدگی های مغز انسان!!!!!!!!!!

  • پیچیدگی های مغز انسان!!!!!!!!!!

    همه جای مغز  همه کارهای آن جالب و شگفت‌آور است. اصلا همین‌که مغز ما عملکرد خود را می‌خواهد بفهمد خودش داستانی بس در خور تامل است. ولی امروز راجع به آن قسمت از مغز که به پردازش سیگنال‌های بینایی مربوط است، می‌خواهم بپردازم. ما خیلی سریع می‌توانیم عمل کنیم ناشی از این است که در…