برچسب: نماد 4 حیوان گاو،خروس،خوک وگوسفند در بازار سهام

  • نماد ۴ حیوان گاو،خروس،خوک وگوسفند در بازار سهام

    توسط

    در

    معنای گاو خرس خوک گوسفند در بازارهای مالی نام وال استریت برگرفته از نام دیواری است که در بالای منهتن کشیده شده بود تا زیستگاه احشام را از محل زندگی مردم جدا کند و از ورود حیوانات به داخل شهر جلوگیری کند. به یاد بود آن دوران در وال استریت از چهار حیوان به عنوان…