برچسب: فرهنگستان

  • واژگان معادل

    دنیا با شتاب مضاعف در حال رشده و روزانه خیل عظیمی از کشفیات و اختراعات دانشمندان بزرگ به جامعه جهانی معرفی میشه و معمولاً نام اشیاء کشف یا اختراع شده رو کاشف و یا مخترع اون شئ انتخاب میکنه حال اون دانشمند که در کشوری غیر از ایران زندگی میکنه مسلماً نامی رو انتخاب میکنه…