برچسب: شخصیت شناسی

  • شخصیت شناسی از روی آدرس ایمیلتان

    آیا می دانید !!!؟؟؟ آدرس ایمیل شما نشانگر شخصیت شماست !!!! شخصیت شناسی از روی آدرس ایمیلتان پژوهشگران دانشگاه لایپزیک با انتخاب ۶۰۰ آدرس ایمیل به طور تصادفی از صاحبان آنها خواستند پرسشنامه‌ای شخصیتی را پر کنند. آنان سپس از ۱۰۰ دانشجو خواستند با مشاهده آدرس‌های ایمیل در مورد ویژگی‌های مالکان آنها شامل انزواطلب بودن…