برچسب: داستان جوان آهنگر

  • داستان جوان آهنگر

    جوانی پر شر و شور تصمیم گرفت روحش را وقف خدا کند سالها با علاقه کار کرد به دیگران نیکی کرد اما با تمام پرهیزگاری در زندگیش چیزی درست به نظر نمی آمد حتی مشکلاتش به شدت بیشتر می شدند . یک روز عصر دوستی که به دیدنش آمده بود و از وضعیت دشوارش مطلع…