برچسب: جالبه 😉 !!!

  • جالبه 😉 !!!

       Bryan Berg مرد خستگی ناپذیر آمریکایی که ۴۴ روز وقت صرف کرد تا با استفاده از کارتهای بازی بتونه در یک کازینو در چین به هنرنمایی بپردازه او این هنرنماییش رو با تمرکز و تمرین تونسته اجرا کنه و از هیچ گونه مواد چسبنده ای استفاده نکرده. جالبه بدونید که وزن ساختمون هایی که با استفاده از…