برچسب: تست فیلتر سه گانه!

  • تست فیلتر سه گانه!

     روزی یکی از آشنایان فیلسوف بزرگ به دیدارش آمد و گفت : می دانی  درباره دوستت  چه شنیده ام ؟ سقراط جواب داد : یک دقیقه صبر کن ، قبل از اینکه چیزی بگویی می خواهم امتحان کوچکی را بگذرانی که به آن تست فیلتر سه گانه می گویند. آشنا پرسید: فیلتر سه گانه ؟…