برچسب: از گورخری پرسیدند

  • از گورخری پرسیدند

      از گورخری پرسیدند :     از گورخری پرسیدند: تو سفیدی راه راه سیاه داری،    یا اینکه سیاهی راه راه سفید داری؟! گورخر به جای جواب دادن، پرسید: تو بیداری فقط شب‌ها می‌خوابی، یا خوابی فقط روزها بیدار میشی؟! تو خوبی فقط عادت‌های بد داری، یا بدی و چندتا عادت خوب داری؟! همیشه…