برچسب: آنلاین

  • قرآن آنلاین

    بخش قرآن آنلاین وب سایت شخصی ناصر ابوالحسنی نیز راه اندازی شد با مراجعه به بخش قرآن آنلاین میتوانید همراه با گوش دادن به صوت آین کتاب آسمانی آیات آن را نیز همراه با ترجمه فارسی و انگلیسی خط به خط مطالعه نمایید . تو دعاهاتون ما رو هم فراموش نکنید.